Cvičení DĚTI NA STARTU

Ve středu 11.9.2019 začíná cvičení předškoláků v programu ,,Děti na startu”.

Děti ze tříd Sluníčko, Krteček a předškoláci ze třídy Medvídek budou chodit každou středu do sportovní haly TJ Červený Kostelec.

Cvičení probíhá pod vedením lektorky Mgr. Sylvy Mudrochové a třídních učitelek.

Vždy ve středu dejte dětem batůžek, ve kterém budou mít vlastní lahvičku s pitím, sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do haly (tzn. pevnou obuv s podrážkou – no marker , která nedělá rýhy na podlaze).

Za příznivého počasí cvičení probíhá venku.

Třída Sluníčko cvičí od 9.30 do 10.30 hod.

Třída Krteček cvičí od 10.30 do 11.30 hod.

Předškoláci ze třídy Medvídek budou rozděleny do dvou skupin, jedna se třídou Sluníčko a druhá se třídou Krteček.

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Povinné předškolní vzdělávání

Od září 2017 je podle školského zákona pro děti, které do začátku školního roku dosáhly pátého roku věku předškolní vzdělání povinné.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit telefonicky na tel. čísle školní jídelny nebo prostřednictvím aplikace NašeMŠ. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě pochybností může žádat potvrzení lékaře.

Přesné znění pravidel je ve školním řádu MŠ.

Informace pro rodiče předškoláčků

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit na možnost získávání zajímavých informací pro předškoláky a školáky na novém webu

www.jak-spravne-psat.cz

 

Online poradenství pro rodiče předškoláků

Poradenství pro rodiče předškoláků a příprava dítěte na zvládnutí nároků školy.

Web pro všechny maminky a tatínky, které čeká nástup syna nebo dcery do první třídy.
Online poradenství je určeno každému, kdo preferuje online komunikaci.

http://online.hanaotevrelova.cz/