Nadstandartní aktivity dětí v naší MŠ

 

Každou aktivitu organizuje vedoucí kroužku, v případě dotazů se obracejte přímo na ně

Seznamování dětí s angličtinou – schází se v pondělí a v úterý od 15.00 a od 16.00 hod., vedoucí Renáta Vlčková, 2. lektorka Tereza Kubečková

Poradna komunikačních schopností – Zdeňka Němcová, Zuzana Holasová, Helena Binterová, probíhá formou individuálních konzultací v domluveném čase

Pískání pro radost – Jitka Lelková, schází se v úterý v 12.15 hod.

Sboreček Kamarádi – vedoucí kroužku Helena Binterová, Šárka Hanušová, schází se ve čtvrtek v 9.00 hod.

Dotace SFŽP na realizaci projektu Oživlá zahrada

https://jkhlubocky.weebly.com/uploads/1/0/1/6/101600742/logo-sfzp_orig.jpg

Naše MŠ získala z dotačního programu SFŽP dotaci na realizaci projektu ,,Oživlá zahrada”.

Celé znění je dostupné v oddíle Dokumenty.

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Povinné předškolní vzdělávání

Od září 2017 je podle školského zákona pro děti, které do začátku školního roku dosáhly pátého roku věku předškolní vzdělání povinné.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit telefonicky na tel. čísle školní jídelny nebo prostřednictvím aplikace NašeMŠ. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě pochybností může žádat potvrzení lékaře.

Přesné znění pravidel je ve školním řádu MŠ.

Informace pro rodiče předškoláčků

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit na možnost získávání zajímavých informací pro předškoláky a školáky na novém webu

www.jak-spravne-psat.cz