Kuchyn
Vedoucí ŠJ: Taťána Zelená
Kuchařky: Monika Strouhalová
Marie Novotná

Informace o platbách

Stravné se vybírá zálohově bezhotovostním stykem na účet jídelny: 2500489403/2010, po dohodě lze i v hotovosti u vedoucí ŠJ. Rodičům je předán doklad s určenou částkou a variabilním symbolem každého dítěte. Přesnou částku je nutno uhradit do 25. dne měsíce, součástí měsíčního vyúčtování je i platba úplaty za předškolní vzdělávání  – „školné“.  Na měsíce září a říjen se vybírá stravné v plném rozsahu, v dalších měsících se odečítá strava z měsíců předchozích.

Přesné znění upraveno v dokumentech (Vnitřní řád školní jídelny, Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání)

Informace o aplikaci

Vážení rodiče,

pro spuštění aplikace ,,NASEMŠ” je nutné, abyste se zaregistrovali podle návodu, který je uveden v letáčku. Ten jste obdrželi od třídních učitelek ve třídách.

Prosíme Vás, abyste tak učinili co nejdříve, chtěli bychom nový omluvenkový systém začít plně používat od 23.10.2017.

Děkujeme

Informace o způsobu odhlašování stravy

Absenci dítěte omluvíte zápisem do aplikace NAŠE MŠ (www.nasems.cz) den předem, nejpozději  do 13.00 hod.
Pokud dítě onemocní v den, kdy je do MŠ přihlášeno, omluvíte ho telefonicky či zasláním SMS na tel. čísle školní jídelny – 601 124 630.

 

Informace o dietním stravování

Dietní stravování školní jídelna neposkytuje, jestliže dítě jakoukoli potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, je třeba tuto skutečnost oznámit třídním učitelkám a vedoucí ŠJ a musí to být doloženo zprávou lékaře.

V případě změny stravovacího režimu dítěte na základě zdravotní diagnózy je s rodiči sepsána dohoda o způsobu stravování, v níž jsou upraveny podmínky stravování dítěte.