Naše třídy

kočička

třídní učitelky

Jitka Lelková

Renáta Vlčková

asistent pedagoga

Markéta Šolcová

Smíšené oddělení dětí 1. a 2. věkové skupiny ve věku od 3 do cca 5 let, s kapacitou 26 dětí.

 

beruška-03

beruška

třídní učitelky

Zuzana Holasová,Dis.

Kateřina Lelková

školní asistent

Klára Hofmanová

Smíšené oddělení dětí 1. a 2. věkové skupiny ve věku od 3 do cca 5 let, s kapacitou 26 dětí.

 

sluníčko

třídní učitelky

Mgr.Daniela Macková

Helena Binterová

Oddělení dětí 3. věkové skupiny ve věku převážně 5 – 6 let nebo dětí s odkladem školní docházky, s kapacitou 26 dětí.

krteček

třídní učitelky

Pavlína Geislerová

Kateřina Maxová

Oddělení dětí 3. věkové skupiny ve věku převážně 5 – 6 let nebo dětí s odkladem školní docházky, s kapacitou 26 dětí.

medvídek

třídní učitelky

Mgr.Zdeňka Němcová

Mgr.Šárka Hanušová

asistent pedagoga

Radka Feyglová

Speciální třída pro děti s vadami řeči a možností zařazení dětí s jiným druhem postižení, s kapacitou 13 dětí.

Nadstandardní aktivity

Seznamování dětí s angličtinou: vedoucí Renáta Vlčková, Tereza Kubečková

 • 3 skupiny 10 dětí
 • Děti pracují podle metodiky Wattsenghlish „Angličtina se Stevem“.

Pískání pro radost: vedoucí Jitka Lelková

 • Děti se učí správným dýchacím návykům a základům hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Sboreček Kamarádi: vedoucí Helena Binterová, Šárka Hanušová

 • Skupina 25 dětí
 • Děti se učí pěveckým návykům, veřejně vystupují při akcích školy, města a na pěveckých přehlídkách.

Poradna komunikačních schopností: vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová ve spolupráci s logopedickými asistentkami Helenou Binterovou a Zuzanou Holasovou

 • Děti v doprovodu rodičů dochází na individuální konzultace podle domluveného časového rozvrhu.

Další aktivity a programy

 • MŠ je zapojena do programu „Zdravá abeceda“, jehož zásady a prvky se týkají a projevují ve všech oblastech života MŠ.
 • S dětmi, které mají odklad školní docházky, pracujeme podle stimulačního programu pro předškoláky a děti s OŠD „Maxík“.
 • Děti  předškolního věku se účastní programu ,,Děti na startu”, pravidelně 1x týdně cvičí ve sportovní hale TJ Červený Kostelec pod odborným vedením.
 • Do vzdělávací nabídky zařazujeme prvky metody ,,NTC systém učení”. V oblasti vyhledávání a rozvíjení nadaných dětí využíváme této metodiky, ve které jsou učitelky zaškoleny  prostřednictvím Mensy ČR.
 • MŠ se zapojila do OP VVV v projektu ,, Šablony pro MŠ Náchodská , Červený Kostelec”. Z tohoto projektu jsou financovány některé vzdělávací, personální a materiální výdaje. Tento projekt jsme využili např. také k vybavení školy interaktivní tabulí MultiBoard Prestigio. Děti pracují s programy pro předškolní vzdělávání a seznamují se s moderní technikou.
 • Třídy jsou vybaveny díky účasti MŠ v rozvojovém programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 a 2016“ PC technikou, děti mají možnost pracovat s výukovými a logopedickými programy.
 • Děti z předškolních tříd se každoročně účastní plaveckého výcviku pořádaného „Plaveckou školou Náchod“.
 • Pro děti od 4 let pořádáme každoročně ve spolupráci s lyžařskou školou K+K Jánské Lázně lyžařský výcvik.
 • Pravidelně hrajeme maňáskové divadlo při společných setkáních dětí celé MŠ.
 • Organizujeme různé výlety, exkurze, poznávací, sportovní a kulturní akce v MŠ.
 • Účastníme se výstav a divadelních představení v MŠ i v kulturních zařízeních mimo školu.
 • Pořádáme tematicky zaměřené besedy např. s Městskou policií, Hasiči apod.
 • Každoročně pořádáme akce pro děti a rodiče, společné tvoření výrobků, třídní besídky nebo akce na školní zahradě.

Spolupracujeme …

 • s PPP Náchod, s SPC Náchod i jinými SPC, s klinickými logopedkami a psycholožkami
 • s Mgr. Petrou Fattersovou, která nabízí odborné soukromé konzultace v oblasti psychologických služeb
 • se Sborem pro občanské záležitosti města Červený Kostelec, děti vystupují při příležitostech vítání nových občánků města
 • s Domem pečovatelské služby u Jakuba, setkáváme se s obyvateli při vystoupeních a setkáních v domě i v MŠ
 • s Městskou knihovnou v Červeném Kostelci, která pro děti pravidelně připravuje besedy
 • s mateřskými školami v okolí a se základní školou V. Hejny Červený Kostelec
 • spolupracujeme s paní Mgr. Pavlínou Miltovou, odbornicí v oblasti zdraví a hygieny dětí v MŠ – více informací v sekci “dokumenty” s názvem Dítě nechodí do školky vždy, jen když je zdravé…”