Provoz MŠ od 26.4. 2021

Od dne 26.4.2021 je MŠ otevřená bez omezení pro všechny děti.
Zároveň se ruší i povinnost testování dětí.
Všechny děti se vrátí do svých původních tříd a provoz bude podle pravidel obvyklých před uzavřením.

Od pondělí se také obnoví činnost kroužku AJ.

Prosíme Vás, abyste oznámili datum nástupu Vašeho dítěte.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu do MŠ doložíte:

– ŽÁDOST O PŘIJETÍ (Je možné stáhnout v oddíle „dokumenty“. Zde je velmi důležité doplnit kontaktní e-mail pro doručení registračního čísla a kontaktní tel. číslo),

– kopii RODNÉHO LISTU DÍTĚTE,

– kopii DOKLADU O TRVALÉM POBYTU (občanský průkaz váš nebo dítěte),

– potvrzení praktického dětského lékaře o OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (tato povinnost se netýká dětí, které budou v následujícím školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Všechny tyto dokumenty slouží výhradně k potřebám zápisu do MŠ.

Uvedenou dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky mateřské školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou či osobním vložením do schránky na brance MŠ

4. osobní podání – v případě osobního podání žádosti kontaktujte ředitelku MŠ na adrese hanusova.s@zsck.cz, domluvíme si přesný čas schůzky.

Žádosti doručujte některým z uvedených způsobů v období 3. – 13. května.

Pokud volíte pro své dítě místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání, je i tak nutné je přihlásit. V takovém případě předejte Žádost o individuální vzdělávání dítěte zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Informace ohledně ošetřovného

Podle informací z OSSZ Náchod se na vydání ošetřovného pro rodiče dětí z MŠ vztahují stejná pravidla jako pro ZŠ.

Na webu ČSSZ bude k dispozici nový formulář, který si vyplní přímo žadatel.

Potvrzení MŠ zde nebude požadováno.

Formulář bude k dispozici v nejbližších dnech.

Plavecký kurz

Plavecký kurz se letos nekoná.

Cvičení ,,Děti na startu” – přerušeno

Cvičení Děti na startu prozatím přerušeno (nouzová opatření).

Včas Vás budeme informovat o nových změnách ohledně cvičení.

Dotace SFŽP na realizaci projektu Oživlá zahrada

https://jkhlubocky.weebly.com/uploads/1/0/1/6/101600742/logo-sfzp_orig.jpg

Naše MŠ získala z dotačního programu SFŽP dotaci na realizaci projektu ,,Oživlá zahrada”.

Celé znění je dostupné v oddíle Dokumenty.