Loutkové divadlo 17.12.2018

V pondělí 17.12.2018 bude ve školce loutkové divadlo s názvem ,,Radujme se, veselme se”.

Na toto představení budeme vybírat částku 50,-Kč, ale pouze od dětí, které se nezúčastnily programu P. Nováka v Divadle J.K.Tyla.

Od MKS Červený Kostelec jsme dostali zpět vstupné v plné výši, neboť tento program byl vyreklamován jako neprofesionálně provedený.

Vstupné tedy bylo vráceno dětem ze tříd Sluníčko, Krteček a Medvídek, které byly ve čtvrtek 18.10.2018 v MŠ přítomné.

Návštěva z Pečovatelského domu

V úterý 18.12.2018 nás ve školce navštíví babičky a dědečkové z Domu pečovatelské služby u Jakuba.

Společně si s nimi zazpíváme koledy a poslechneme si jaké Vánoce prožili oni jako malé děti.

Informace k lyžařskému kurzu v Jánských Lázních v období 21.-25. ledna 2019

Informace k lyžařskému kurzu v období 21.-25. ledna 2019

Platby:

Kurzovné :  1.490,- Kč

Půjčovné:    400,- Kč

 

Tyto dvě platby zasílejte na uvedený účet, uveďte variabilní symbol a do poznámky jméno kurzisty.

Je to účet lyžařské školy a můžete platbu posílat v průběhu prosince a ledna.

Platbu za půjčovné zašlete pouze v případě, že si chcete vybavení vypůjčit.

č.ú. 5247057319/0800   V.S.: 193 poznámka: jméno kurzisty

Doprava 450,- Kč budeme vybírat v hotovosti ve třídách v lednu.

Po ukončení kurzu budeme vybírat poplatek za jízdu na vleku podle skutečně projezděných jízd každého dítěte – v hotovosti ve třídách.

 

Odjíždět budeme každý den v 7:00 hod. od školky a vracet se budeme zpět na oběd.

U lyžařské školy budeme mít k dispozici místnost, kde se děti budou moci převléknout, nasvačit, použít WC.

Svačiny budeme dětem brát hromadně ze školky, na místě budeme mít připravený teplý čaj.

Všechny další informace a ,,Pokyny lyžařské školy” jsou uvedeny na webových stránkách MŠ v oddíle ,,Dokumenty”

(Informace o kurzu 2019, Školky FAQ, Školky všeobecné podmínky)

 

 

 

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí p.učitelka Renáta Vlčková, schází se každé pondělí odpoledne

Pískání pro radost – vedoucí p.učitelka Jitka Lelková, schází se každé úterý

Sboreček Kamarádi – vedoucí p.učitelka Helena Binterová, schází se každý čtvrtek

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová, schůzky dle individuální domluvy