Informace ohledně ošetřovného

Podle informací z OSSZ Náchod se na vydání ošetřovného pro rodiče dětí z MŠ vztahují stejná pravidla jako pro ZŠ.

Na webu ČSSZ bude k dispozici nový formulář, který si vyplní přímo žadatel.

Potvrzení MŠ zde nebude požadováno.

Formulář bude k dispozici v nejbližších dnech.

Aktuální informace

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, od pondělí 19.10. 2020 bude MŠ uzavřena. Došlo zde k potvrzení onemocnění Covid-19 u 1 zaměstnankyně. Z tohoto důvodu je s platností od soboty 17. 10. 2020 většina zaměstnankyň v nařízené karanténě a všechny budou postupně testovány. Karanténa byla také nařízena skupině 12 dětí, se kterými byla nemocná zaměstnankyně v kritický den v bezprostředním kontaktu. Rodiče těchto dětí již byly kontaktovány v pátek večer. Délka uzavření MŠ se bude odvíjet od výsledků následného testování. Máte nárok na ošetřovné, podle momentálně dostupných informací Vám bude vystaveno na základě čestného prohlášení.

Je nám velice líto, že ve školce došlo k takto závažné situaci, MŠ dodržela všechny platné pokyny a doporučení.

O vývoji situace Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a rozesíláním e-mailů. Prosím, abyste tyto zdroje sledovali.

Děkuji a přeji všem pevné zdraví,

Šárka Hanušová

Informace o situaci v MŠ

Informujeme Vás o situaci v mateřské škole.

V kolektivu zaměstnankyň je od čtvrtka 15.10. potrvzeno onemocnění covid-19. Mateřská škola bude od pondělí 19.10. uzavřena, ale momentálně očekáváme přesné vyjádření krajské hygienické stanice. Upřesnění Vám sdělíme okamžitě, jakmile to bude možné. Sledujte prosím webové stránky a budeme též rozesílat hromadné e-maily.

Děkuji,

Šárka Hanušová, ředitelka MŠ

Plavecký kurz – 1. skupina

Od 16.11.2020 do 25.1.2021 bude probíhat plavecký kurz.

 1. skupina dětí, jedná se o předškoláky ze třídy Krteček a část předškoláků ze třídy Medvídek.  Jezdit budeme každé pondělí v 10.00 hod. vlastním autobusem od MŠ, celkem 9 lekcí v ceně 50,-Kč za lekci.

Celková cena bude 450,-Kč za kurz a 300,-Kč za dopravu.

Domluvte se se třídními učitelkami o účasti Vašeho dítěte

 

Cvičení ,,Děti na startu” – přerušeno

Cvičení Děti na startu se do konce října 2020 ruší (nouzová opatření).

Včas Vás budeme informovat o nových změnách ohledně cvičení.

Informace pro rodiče k začátku školního roku 2020/2021

Podle ,,Manuálu MŠMT k provozu škol vzhledem ke Covid – 19″ se budeme v MŠ řídit těmito pravidly:

 • Budeme pravidelně sledovat ,,semafor” pro školství MZd a podle aktuální situace nastavovat příslušná opatření.
 • K 1.9.2020 jsme aktuálně ve skupině 0, tzn.nulové nebo zanedbatelné riziko. Školní rok začne ve zcela běžném režimu jako každý jiný školní rok.
 • Před prvním příchodem do MŠ nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy a pohyb osob před budovou, nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, nemáme povinnost nošení roušek.
 • Budeme ve zvýšené míře provádět dezinfekci všech prostor, zejména míst, které používá větší počet lidí (kliky, zábradlí, apod.).
 • U vstupu do budov budou umístěny prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, žádáme Vás o jejich důsledné používání.
 • Budeme často a intenzivně větrat všechny prostory MŠ, s dětmi budeme maximálně chodit ven.
 • Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou, dětem budeme zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny – důkladně si mýt ruce, kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku apod..
 • Do MŠ nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění, pokud budou pozorovány příznaky dítěte již při příchodu do MŠ, nebude vpuštěno do třídy, pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, bude dítě umístěno do samostatné místnosti a neprodleně budou informováni rodiče.
 • Učitelky mají právo požádat rodiče o potvrzení od lékaře, že dítě netrpí infekční nemocí.
 • Pokud by došlo k situaci, že z důvodu přijatých opatření nebylo přítomno více jak 50% dětí, má MŠ povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.