Adaptační týden od 26.8. do 30.8.2019 pro nově přijaté děti do MŠ

Adaptační týden pro nově přijaté děti do MŠ bude probíhat od 26.8. do 30.8.2019  v časovém rozmezí od 8.30 do 11.15 hod..

Během adaptačního týdne tak mohou rodiče s dětmi navštívit školku, seznámit se s prostředím třídy, školních prostor a zahrady MŠ.

Děti se seznámí s dětským kolektivem a třídními učitelkami.

Nově přijaté děti během adaptačního týdne nebudou mít zajištěné stravování v MŠ.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Platba na prázdniny 2019

Platba na prázdniny 2019

červenec  – HOTOVĚ – v kanceláři, do 25.6. ( 4 dny  + školné 100,-Kč)

srpen  – školné (200,-Kč) a stravné se vybírá od 5.8.2019 (nebo první den nástupu do MŠ)

září   – poslední týden v srpnu (26.8. – 30.8.2019) si vyzvedněte u vedoucí ŠJ doklad k zaplacení

tel. 601 124 630,  email: zelena@zsck.cz

 

 

 

 

 

 

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí p.učitelka Renáta Vlčková, schází se každé pondělí odpoledne

Pískání pro radost – vedoucí p.učitelka Jitka Lelková, schází se každé úterý

Sboreček Kamarádi – vedoucí p.učitelka Helena Binterová, schází se každý čtvrtek

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová, schůzky dle individuální domluvy

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Od září 2017 je podle školského zákona pro děti, které do začátku školního roku dosáhly pátého roku věku předškolní vzdělání povinné.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit telefonicky nebo osobně třídním učitelkám. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě pochybností může žádat potvrzení lékaře.

Přesné znění pravidel je ve školním řádu MŠ.