Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

SEZNAM PŘIJATÝCH

SEZNAM NEPŘIJATÝCH

Předpokládaný termín schůzky rodičů nově přijatých dětí je 24.6. v 15.00 hod.

Bude se konat pouze za příznivých hygienicko-epidemiologických podmínek.

Prosíme vás, abyste sledovali informace na webových stránkách MŠ.

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

od 11. 5. bude MŠ opět v provozu. Prosíme vás, abyste nás co nejdříve informovali, zda a kdy vaše dítě nastoupí.

Při nástupu 11. 5. podejte informaci prostřednictvím SMS nebo telefonicky na číslo školní jídelny 601 124 630.

Při nástupu v jiném termínu, nebo pokud plánujete, že vaše dítě již do konce školního roku nenastoupí, podejte informaci v systému „NašeMŠ“ nebo zasláním emailu na adresu hanusova.s@zsck.cz.

Úplatu za vzdělávání (školné) bude hradit pouze ten, kdo nastoupí, pokud dítě v květnu nebude MŠ navštěvovat, školné za tento měsíc neplatí.

Do odvolání se nebudou konat ani žádné nadstandartní aktivity – kroužky.

Při příchodu do MŠ předáte ve třídě čestné prohlášení (je možné stáhnout v oddíle „dokumenty“) o zdravotním stavu a rizikových faktorech dítěte nebo rodiny.


PRAVIDLA PROVOZU

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se v před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
  indisponovaného dítěte. Pro měření tělesné teploty budeme používat bezkontaktní teploměr.

Letní prázdniny v MŠ

Mateřská škola bude v období letních prázdnin uzavřena od 27.7. 2020 do 21.8. 2020.

Dotace SFŽP na realizaci projektu Oživlá zahrada

https://jkhlubocky.weebly.com/uploads/1/0/1/6/101600742/logo-sfzp_orig.jpg

Naše MŠ získala z dotačního programu SFŽP dotaci na realizaci projektu ,,Oživlá zahrada”.

Celé znění je dostupné v oddíle Dokumenty.

Nadstandartní aktivity v naší MŠ

Kroužek ,, Seznamování dětí s angličtinou” – každé pondělí od 15.00 a 16.00 hod., vedoucí kroužku je p.učitelka Renata Vlčková , začíná 30.9.2019

Kroužek ,, Pískání pro radost – flétničky” – každé úterý po obědě, vedoucí kroužku je p. učitelka Jitka Lelková, začíná 1.10.2019

Sboreček Kamarádi – každý čtvrtek v 9.15 – 9.45 hod., vedoucí jsou p. učitelky Helena Binterová a Šárka Hanušová, začíná 3.10.2019

 

 

Cvičení DĚTI NA STARTU

Ve středu 11.9.2019 začíná cvičení předškoláků v programu ,,Děti na startu”.

Děti ze tříd Sluníčko, Krteček a předškoláci ze třídy Medvídek budou chodit každou středu do sportovní haly TJ Červený Kostelec.

Cvičení probíhá pod vedením lektorky Mgr. Sylvy Mudrochové a třídních učitelek.

Vždy ve středu dejte dětem batůžek, ve kterém budou mít vlastní lahvičku s pitím, sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do haly (tzn. pevnou obuv s podrážkou – no marker , která nedělá rýhy na podlaze).

Za příznivého počasí cvičení probíhá venku.

Třída Sluníčko cvičí od 9.30 do 10.30 hod.

Třída Krteček cvičí od 10.30 do 11.30 hod.

Předškoláci ze třídy Medvídek budou rozděleny do dvou skupin, jedna se třídou Sluníčko a druhá se třídou Krteček.