Návštěva kina 26.10.2018

V pátek 26.10.2018 půjdeme s dětmi do kina na pásmo pohádek ,, Krteček”.

Vybíráme 40,-Kč.

Lyžařský kurz v Jánských Lázních leden 2019

Nabízíme Vám možnost účasti Vašeho dítěte v lyžařském kurzu v období 21.-25.ledna 2019 v Jánských Lázních.

Na kurz budeme odjíždět každý den v 7.00 hod. vlastním autobusem od školky a vracet se budeme zpět na oběd.

Cena kurzu je 1 490,-Kč.

Cena jízdného se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí,  max. 500,-Kč.

Dále máte možnost zapůjčení lyžařského vybavení za cenu 400,-Kč na celý týden.

Kurz je určen dětem starším 4 let.

Zjišťujeme předběžný počet dětí.

Další informace a přihlášky budeme poskytovat v prosinci.

Váš zájem oznamte třídním učitelkám.

 

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí p.učitelka Renáta Vlčková, schází se každé pondělí odpoledne

Pískání pro radost – vedoucí p.učitelka Jitka Lelková, schází se každé úterý

Sboreček Kamarádi – vedoucí p.učitelka Helena Binterová, schází se každý čtvrtek

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová, schůzky dle individuální domluvy

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Od září 2017 je podle školského zákona pro děti, které do začátku školního roku dosáhly pátého roku věku předškolní vzdělání povinné.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit telefonicky nebo osobně třídním učitelkám. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě pochybností může žádat potvrzení lékaře.

Přesné znění pravidel je ve školním řádu MŠ.