Letní prázdniny v MŠ 2018

Mateřská škola bude o letních prázdninách uzavřena od 23.7.2018 do 17.8.2018.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí Renáta Vlčková

Pískání pro radost – vedoucí Jitka Lelková

Sboreček Kamarádi – vedoucí Helena Binterová , Šárka Hanušová

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová ve spolupráci s logopedickými asistentkami Helenou Binterovou a Zuzanou Holasovou

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Od září 2017 je podle školského zákona pro děti, které do začátku školního roku dosáhly pátého roku věku předškolní vzdělání povinné.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit telefonicky nebo osobně třídním učitelkám. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě pochybností může žádat potvrzení lékaře.

Přesné znění pravidel je ve školním řádu MŠ.

 

Informace pro rodiče předškoláčků

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit na možnost získávání zajímavých informací pro předškoláky a školáky na novém webu

www.jak-spravne-psat.cz

 

Online poradenství pro rodiče předškoláků

Poradenství pro rodiče předškoláků a příprava dítěte na zvládnutí nároků školy.

Web pro všechny maminky a tatínky, které čeká nástup syna nebo dcery do první třídy.
Online poradenství je určeno každému, kdo preferuje online komunikaci.

http://online.hanaotevrelova.cz/