Prázdninový provoz MŠ

Od 1.července bude ve školce prázdninový provoz, děti budou spojeny na hlavní budově.

Děti ze tř.Beruška a Kočička budou ve třídě Sluníčko.

Děti ze tř. Krteček, Sluníčko a Medvídek budou ve třídě Krteček.

Od 27.7. do 21.8.2020 bude MŠ uzavřena.

 

MŠ přijme školního asistenta

Mateřská škola Náchodská přijme od 1.9.2020 pracovnici na místo školního asistenta v úvazku 0,5.

Požadujeme kvalifikaci odpovídající pracovní pozici školního asistenta v projektech OP VVV.

 

Adaptační týden pro nově přijaté děti

Adaptační týden pro nově přijaté děti bude probíhat od 25.8. do 31.8.2020.

V tomto období můžete s dětmi přicházet do svých tříd od 9.00 do cca 11.00 hod..

Vedoucí ŠJ p. Zelená bude v tomto týdnu vybírat stravné a školné na měsíc září.

 

 

Platby na prázdniny 2020

Červenec – stravné + školné 200,-Kč, lístky budou předány ke konci června

Srpen – stravné a školné 100,-Kč se vybírá v pondělí 24.8.2020 pouze hotově v kanceláři

Září – poslední týden v srpnu (24.-26.8) si vyzvedněte u vedoucí ŠJ doklad k zaplacení

– platba bude ponížena o případný přeplatek z března, května a června

 

Informace: tel. ŠJ: 601 124 630            email: zelena@zsck.cz

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

 

Při příchodu do MŠ předáte ve třídě čestné prohlášení (je možné stáhnout v oddíle „dokumenty“) o zdravotním stavu a rizikových faktorech dítěte nebo rodiny.


PRAVIDLA PROVOZU

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se v před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
  indisponovaného dítěte. Pro měření tělesné teploty budeme používat bezkontaktní teploměr.

Dotace SFŽP na realizaci projektu Oživlá zahrada

https://jkhlubocky.weebly.com/uploads/1/0/1/6/101600742/logo-sfzp_orig.jpg

Naše MŠ získala z dotačního programu SFŽP dotaci na realizaci projektu ,,Oživlá zahrada”.

Celé znění je dostupné v oddíle Dokumenty.