Exurze do Bramborárny

S dětmi ze tříd Sluníčko, Krteček a Medvídek navštívíme Bramborárnu v Olešnici. Pojedeme linkovým autobusem z autobusového nádraží, zpátky do školky půjdeme pěšky.

Ze školky budeme odcházet v 7.15hod. nebo přiveďte děti na autobusové nádraží v 7.30hod., autobus odjíždí v 7.40hod..

Dejte dětem sportovní oblečení a obuv, do batůžku pláštěnku, pití, svačinu dostanou ze školky.

Třída Sluníčko – pondělí 16.9.2019

Třída Krteček a Medvídek – úterý 17.9.2019

 

Hrazeno z prostředků MŠ

Cvičení DĚTI NA STARTU

Ve středu 11.9.2019 začíná cvičení předškoláků v programu ,,Děti na startu”.

Děti ze tříd Sluníčko, Krteček a předškoláci ze třídy Medvídek budou chodit každou středu do sportovní haly TJ Červený Kostelec.

Cvičení probíhá pod vedením lektorky Mgr. Sylvy Mudrochové a třídních učitelek.

Vždy ve středu dejte dětem batůžek, ve kterém budou mít vlastní lahvičku s pitím, sportovní oblečení a sportovní obuv vhodnou do haly (tzn. pevnou obuv s podrážkou – no marker , která nedělá rýhy na podlaze).

Za příznivého počasí cvičení probíhá venku.

Třída Sluníčko cvičí od 9.30 do 10.30 hod.

Třída Krteček cvičí od 10.30 do 11.30 hod.

Předškoláci ze třídy Medvídek budou rozděleny do dvou skupin, jedna se třídou Sluníčko a druhá se třídou Krteček.

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí p.učitelka Renáta Vlčková, schází se každé pondělí odpoledne

Pískání pro radost – vedoucí p.učitelka Jitka Lelková, schází se každé úterý

Sboreček Kamarádi – vedoucí p.učitelka Helena Binterová, schází se každý čtvrtek

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová, schůzky dle individuální domluvy

Povinné předškolní vzdělávání

Od září 2017 je podle školského zákona pro děti, které do začátku školního roku dosáhly pátého roku věku předškolní vzdělání povinné.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit pravidelnou denní docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit telefonicky na tel. čísle školní jídelny nebo prostřednictvím aplikace NašeMŠ. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě pochybností může žádat potvrzení lékaře.

Přesné znění pravidel je ve školním řádu MŠ.