Platba na prázdniny 2019

Platba na prázdniny 2019

červenec  – HOTOVĚ – v kanceláři, do 25.6. ( 4 dny  + školné 100,-Kč)

srpen  – školné (200,-Kč) a stravné se vybírá od 5.8.2019 (nebo první den nástupu do MŠ)

září   – poslední týden v srpnu (26.8. – 30.8.2019) si vyzvedněte u vedoucí ŠJ doklad k zaplacení

tel. 601 124 630,  email: zelena@zsck.cz

 

 

 

 

 

 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří vytvořili výrobek k projektu ,,ŽIVEL  OHEŇ”.

Velice děkujeme panu Týfovi, tatínkovi Šimonka ze třídy Beruška za zajištění ozvučení zábavného odpoledne na školní zahradě a panu Žákovi, tatínkovi Šimonka ze třídy Kočička za zajištění programu Hasičů.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25. 6. v 15.00 hod. ve třídě Beruška.

Letní prázdniny 2019 v MŠ

V době letních prázdnin 2019 bude MŠ zavřena v období od 8.7. do 2.8.2019.

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.