Informace o AJ

Úterní angličtina s p.uč.Vlčkovou do odvolání odpadá. P.učitelka je v karanténě.

Informace o situaci v MŠ

Přinášíme Vám informaci, že paní učitelka Vlčková ze tř. Kočička je od 22.2. v karanténě.

Očekáváme pokyny od HKS, které se budou odvíjet od výsledků následného testování.

Pokud si chcete svoje děti nechat preventivně doma, oznamte to na tel.čísle školní jídelny.

 

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ V. Hejny

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ V. Hejny se koná v pátek 16.4.2021 od 13.30 do 18.00 hodd v přízemí budovy 1. stupně.

V závislosti na epidemiologické situaci s nemocí covid – 19 a nařízeních MŠMT bude zápis probíhat za přítomnosti, nebo nepřítomnosti dítěte. Sledujte prosím, webové stránky školy, kde se dozvíte aktuální informace.

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Bude-li žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete dvě doporučující potvrzení:

  1. z příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  2. od dětského lékaře nebo klinického psychologa

Přihláška ke přijetí nebo k odkladu bude k dispozici na webových stránkách školy na začátku dubna.

Informace k lyžařskému kurzu v Jánských Lázních

Lyžařský výcvik se letos vzhledem k celkové situaci (Covid 19) NEKONÁ.

 

Informace ohledně ošetřovného

Podle informací z OSSZ Náchod se na vydání ošetřovného pro rodiče dětí z MŠ vztahují stejná pravidla jako pro ZŠ.

Na webu ČSSZ bude k dispozici nový formulář, který si vyplní přímo žadatel.

Potvrzení MŠ zde nebude požadováno.

Formulář bude k dispozici v nejbližších dnech.

Plavecký kurz – 1. skupina

Od 16.11.2020 do 25.1.2021 bude probíhat plavecký kurz.

POZASTAVENO!!! (vzhledem k současné situaci)

  1. skupina dětí, jedná se o předškoláky ze třídy Krteček a část předškoláků ze třídy Medvídek.  Jezdit budeme každé pondělí v 10.00 hod. vlastním autobusem od MŠ, celkem 9 lekcí v ceně 50,-Kč za lekci.

Celková cena je 450,-Kč za kurz a 300,-Kč za dopravu.

Domluvte se se třídními učitelkami o účasti Vašeho dítěte