Informace k lyžařskému výcviku

Od 21. do 25. ledna se koná lyžařský kurz v areálu lyžařské školy K-K v Jánských Lázních na Formánku (autobusová zastávka Lesní dům).

Každý den budeme odjíždět od MŠ v 7.00 hod.  a vracet zpět na oběd v cca 12-12.30 hod.

V pondělí přineste dětem, které budou mít vlastní vybavení , k autobusu všechny věci. Prosíme, aby vše bylo přehledně zabaleno a podepsáno.

Každý den dejte dětem batůžek s vlastním pitím v uzavíratelné lahvičce (ne pití s brčkem), svačinku budeme brát ze školky, dětem žádné jídlo dávat nemusíte.

Na místě ještě budeme mít k dispozici teplý čaj.

Rukavice, kukly, lyže, helmy, boty, přaskáče, tašky na vybavení apod. výrazně podepište velkým písmem.

Vlastní lyže je třeba mít odborně seřízené, dětem, které budou mít vybavení zapůjčené, připravte vlastní kuklu pod helmu.

Plavecký výcvik – I. skupina

Od 4.2.2019 začíná plavecký výcvik pro I. skupinu dětí – předškoláky ze třídy Krteček.

Budeme jezdit každé pondělí od 4.2.2019  do 15.4.2019 vlastním autobusem vždy od 10.00 hod. od školky.

Celkem absolvujeme 10 lekcí v ceně 750,-Kč.

(75,-Kč za lekci včetně dopravy)

Platbu budeme vybírat až před zahájením plaveckého kurzu.

Oznamte prosím učitelkám ve třídě, zda se Vaše dítě kurzu zúčastní.

Děkujeme

Informace k lyžařskému kurzu v Jánských Lázních v období 21.-25. ledna 2019

Informace k lyžařskému kurzu v období 21.-25. ledna 2019

Platby: Prosíme rodiče, kteří ještě nezaslali platby kurzovného a půjčovného na účet lyžařské školy, aby tak učinili.

Kurzovné :  1.490,- Kč

Půjčovné:    400,- Kč

 

Tyto dvě platby zasílejte na uvedený účet, uveďte variabilní symbol a do poznámky jméno kurzisty.

Je to účet lyžařské školy a můžete platbu posílat v průběhu prosince a ledna.

Platbu za půjčovné zašlete pouze v případě, že si chcete vybavení vypůjčit.

č.ú. 5247057319/0800   V.S.: 193 poznámka: jméno kurzisty

 

Ve třídách začínáme vybírat  450,- Kč na dopravu.

Po ukončení kurzu budeme vybírat poplatek za jízdu na vleku podle skutečně projezděných jízd každého dítěte – v hotovosti ve třídách.

 

Odjíždět budeme každý den v 7:00 hod. od školky a vracet se budeme zpět na oběd.

U lyžařské školy budeme mít k dispozici místnost, kde se děti budou moci převléknout, nasvačit, použít WC.

Svačiny budeme dětem brát hromadně ze školky, na místě budeme mít připravený teplý čaj.

Všechny další informace a ,,Pokyny lyžařské školy” jsou uvedeny na webových stránkách MŠ v oddíle ,,Dokumenty”

(Informace o kurzu 2019, Školky FAQ, Školky všeobecné podmínky)

 

Žádáme Vás, abyste věnovali velkou pozornost přípravě věcí pro děti.

Je důležité, aby všechny věci (rukavice, kukly, lyže, helmy, boty, přaskáče, tašky na vybavení apod.) byly výrazně podepsané velkým písmem.

Vlastní lyže je třeba mít odborně seřízené.

Dětem, které budou mít vybavení zapůjčené, připravte vlastní kuklu pod helmu.

Děkujeme, že dětem vše připravíte tak, aby to bylo přehledné a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním se ztracenými nebo vyměněnými věcmi.

 

 

 

Konzultační schůzky

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultačních schůzek s třídními učitelkami nebo s p. ředitelkou MŠ.

Ke konzultaci je potřeba si osobně nebo telefonicky domluvit termín schůzky.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí p.učitelka Renáta Vlčková, schází se každé pondělí odpoledne

Pískání pro radost – vedoucí p.učitelka Jitka Lelková, schází se každé úterý

Sboreček Kamarádi – vedoucí p.učitelka Helena Binterová, schází se každý čtvrtek

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová, schůzky dle individuální domluvy