Navýšení úplaty pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

na základě navyšování cen  a v souladu se schválením Rady města Červený Kostelec, bude pro školní rok 2022/2023, navýšena úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole na 600,- Kč  měsíčně.
Tato změna nabývá účinnosti a platnosti ke dni  1. 9. 2022.

 

Adaptační týden pro nově příchozí děti

Adaptační týden pro nově příchozí děti bude probíhat v týdnu od 25.8. do 31.8.2022 od 9.00 do 11.00 hod.

Platba na prázdniny 2022

Červenec – lístky s částkou budou předány ke konci června, školné činí 200,-Kč

Srpen – stravné a školné se vybírá od pondělí 22.8.2022 pouze hotově v kanceláři, školné činí 100,-Kč

Září – od 25.8.2022 si vyzvedněte u vedoucí ŠJ doklad o zaplacení

– osobně osobně, telefonicky, emailem

– platba bude ponížena o případný přeplatek z května a června

 

Informace: tel. ŠJ: 601 124 630,   e-mail: zelena@zsck.cz

 

SOS výživné

Byli jsme požádání o poskytnutí informací o společnosti SOS výživné.

Dostali jste se do potíží s placením výživného?

Zde jsou dokumenty ke zhlédnutí.

priloha_1036115148_0_leták SOS (1)

priloha_1036115148_1_Prezentace SOS výživné (2)

Letní prázdniny 2022

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 25.7. do 19.8.2022.

Nadstandartní aktivity dětí v naší MŠ

 

Každou aktivitu organizuje vedoucí kroužku, v případě dotazů se obracejte přímo na ně

Seznamování dětí s angličtinou – schází se v pondělí a v úterý od 15.00 a od 16.00 hod., vedoucí Renáta Vlčková, 2. lektorka Tereza Kubečková

Poradna komunikačních schopností – Zdeňka Němcová, Zuzana Holasová, Helena Binterová, probíhá formou individuálních konzultací v domluveném čase

Pískání pro radost – Jitka Lelková, schází se v úterý v 12.15 hod.

Sboreček Kamarádi – vedoucí kroužku Helena Binterová, Šárka Hanušová, schází se ve čtvrtek v 9.00 hod.