Výsledky přijímacího řízení

V přiložených dokumentech najdete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

SEZNAM PŘIJATÝCH

SEZNAM NEPŘIJATÝCH

Číslo uvedené v seznamu odpovídá koncovému číslu přiděleného registračního čísla.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná 26. 6. 2018 od 15 hod v budově MŠ.

31.5. 2018 Sboreček Kamarádi

31.5. 2018 se s dětmi ze Sborečku zúčastníme přehlídky dětských pěveckých sborů Skřivánek v Divadle v Hronově.

Upozorňujeme Vás, že od 10.5. bude zahájen on-line předprodej vstupenek na www.kulturahronov.cz

nebo v informačním centru v Červeném Kostelci.

Plavecký výcvik – II. skupina

Plavecký výcvik pro předškoláky ze třídy Sluníčko začne 17.4.2018.

Budeme jezdit každé úterý od 17.4. do 27.6.2018 vždy v 9.45 hod. od MŠ.

Celkem 10 lekcí.

Cena je 750,-Kč (75,-Kč za lekci).

Prosíme Vás, abyste oznámili třídním učitelkám, zda se Vaše dítě kurzu zúčastní.

 

Letní prázdniny v MŠ 2018

Mateřská škola bude o letních prázdninách uzavřena od 23.7.2018 do 17.8.2018.

 

 

Poděkování firmě Saar Gummi za sponzorský dar

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar na nákup vánočních dárků pro děti v naší školce.

Děti měly velikou radost ze spousty krásných dárků.

Nadstandardní aktivity v MŠ

Seznamování dětí s angličtinou – vedoucí Renáta Vlčková

Pískání pro radost – vedoucí Jitka Lelková

Sboreček Kamarádi – vedoucí Helena Binterová , Šárka Hanušová

Poradna komunikačních schopností  – vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová ve spolupráci s logopedickými asistentkami Helenou Binterovou a Zuzanou Holasovou