Mateřská škola Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod

Ikona-adresa Náchodská 270
Červený Kostelec
549 41
Ikona-ico 750 160 36
Ikona-telefon 491 462 610 – hlavní budova, kancelář
491 463 304 – přístavba
601 124 630 – školní jídelna
Ikona-hodiny 6.00 – 16.00

Mateřská škola se nachází nedaleko centra města, i přes blízkost náměstí a rušné dopravní komunikace, mají děti možnost využití rozlehlé zahrady se spoustou zeleně oddělené od hlučného okolí.

Kapacita MŠ je 108 dětí rozdělených do 5 tříd – Kočička, Beruška, Sluníčko, Krteček, Medvídek.

Třídy Kočička a Beruška jsou oddělení smíšená pro 1. a 2. věkovou skupinu dětí ve věku od 3 do cca 5 let. Ve třídách Sluníčko a Krteček jsou převážně zařazeny děti od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Třída Medvídek je speciální třída pro děti s vadami řeči.

Rodičům nabízíme spolupráci při vzdělávání jejich dítěte, zapojení do společnosti vrstevníků a společnou podporu dětských zájmů. Daných cílů chceme dosáhnout cestou vlastního poznávání a nabídkovou zájmovou činností. Hlavní náplní naší výchovné práce je využívání metody prožitkového učení dětí.

Školní vzdělávací program naší MŠ s názvem „Pojď si hrát, buď můj kamarád“ je program vlastní a nehlásí se k žádnému zveřejněnému modelu.

 

V letech 2020-2022 byl realizován projekt “Oživlá zahrada II”. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz   |   www.sfzp.cz

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Projekt

ŠABLONY III – ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ ČERVENÝ KOSTELEC CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009305

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017084.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz